Міжнародний екзамен PTE

Pearson Test of English General (PTE General) — це мiжнародний екзамен з загальної англiйської, призначений для оцiнки рiвня володiння англійською мовою. PTE General складається з двох частин: письмової (аудiювання, письмо i читання) та усної.

Екзаменацiйнi роботи учасникiв перевiряють квалiфiкованi екзаменатори у Великій Британії. Усний тест проводять сертифiкованi екзаменатори у мiсцевих центрах тестування, i його результати також надсилають у Велику Британію для перевiрки.

Усi рiвнi екзамену PTE General вiдповiдають Загальноєвропейськiй системi оцiнки знань iноземних мов (Common European Framework — CEFR) та мають акредитацiю Державної організацiї, яка контролює та регулює стандарти i якiсть екзаменiв i тестiв в Англiї та Пiвнiчнiй Iрландiї.

Мовна школа KI School здійснює підготовку до складання тесту на рівні В2 (Upper-Intermediate).


Графік занять на осінній семестр


 Рівень В2
 Вт, Чт 09:30-12:45, перерва 15 хвТривалість курсу: 20 занять, 4 заняття на тиждень, 2 заняття в день


Тривалість заняття: 1 год. 30 хв.


Вартість курсу: 4200 грн.
Усі навчальні матеріали входять у вартість курсу


Реєстрація на сайті
або за телефоном (093) 88-44-092