Artikel (Артиклі)


У німецькій мові перед іменником вживається артикль. Розрізняють 2 види артиклів:

означений артикль - der, die, das;
неозначений артикль - ein, eine, ein.

Означений артикль вживається в таких випадках:
 1. Якщо іменник означає не окремий предмет, а всю категорію таких предметів:
  Das Flugzeug ist das schnellste Verkehrsmittel des 20. Jahrhunderts.

 2. Якщо іменник вже згадувався раніше:
  Wir lesen ein Buch. Das Buch ist interessant.

 3. Якщо із ситуації зрозуміло, про який предмет ідеться:
  Öffne die Tür!

 4. Коли говорять про єдині у своєму роді предмети:
  Die Sonne scheint. Die Venus ist ein Planet.

 5. З географічними назвами:

  • країни із закінченнями -ei: die Türkei, die Slowakei, die Mongolei; та інші, що належать до жіночого роду: die Schweiz, країни у множині: die Niederlande
  • країни із адмінстративним поняттям: die Bundesrepublik Deutschland
  • будь-які країни, коли вживаються з прикметником: das heutige Russland
  • місцевості/регіони: das Allgäu, der Schwarzwald
  • гірські системи: die Zugspitze, die Alpen
  • річки, озера, моря, океани: die Donau, der Bodensee

 6. Для позначення днів тижня, місяців, пір року:
  am (an dem) Sonntag, im (in dem) Frühling.

 7. Коли мова йде про весь вид предметів:
  Der Adler ist ein Vogel.

 8. Перед абстрактним іменником з конкретним значенням:
  Gestern war das Wetter schön. Michaela ist die Liebe seines Lebens.

 9. З прикметником у найвищому ступені:
  Johanna ist die beste Schülerin.

 10. Якщо перед іменником стоїть порядковий числівник:
  Heute ist der achte Tag des Schuljahrs.

 11. Якщо іменник вживається з означенням у формі іменника в родовому відмінку:
  Das ist das Buch meines Freundes.

 12. Якщо іменник вживається з прийменником, що означає місце або час:
  Die Bücher aus unserer Bibliothek.

Відмінювання означеного артикля:
Maskulinum Neutrum Femininum Plural
Nominativ der Stuhl das Kind die Katze die Kinder
Genitiv des Stuhls des Kindes der Katze der Kinder
Dativ dem Stuhl dem Kind der Katze den Kindern
Akkusativ den Stuhl das Kind die Katze die Katze

*Означений артикль може "зливатися" з прийменником, утворюючи одне слово: am, im, zum, beim, vom (an dem, in dem, zu dem, bei dem, von dem), ins (in das), zur (zu der). У розмовній мові бувають також варіанти: ans (an das), aufs (auf das), fürs (für das), hinterm (hinter dem), überm (über dem) тощо.


Неозначений артикль вживається у таких випадках:
 1. Після дієслів haben, brauchen, nennen і виразу es gibt:
  Ich habe einen Bruder. Hier gibt es einen Tiergarten.

 2. В іменному присудку:
  Stuttgart ist eine Großstadt.

 3. Якщо іменник згадується вперше:
  Ich kaufe ein Auto.

 4. Перед іменником, який стоїть у порівнянні, після wie:
  Er schwimmt wie ein Fisch.

Відмінювання неозначеного артикля:
Maskulinum Neutrum Femininum Plural
Nominativ ein Stuhl ein Kind eine Katze Kinder
Genitiv eines Stuhles eines Kindes einer Katze Kinder
Dativ einem Stuhl einem Kind einer Katze Kindern
Akkusativ einen Stuhl ein Kind eine Katze Kinder

*Неозначений артикль має негативну форму kein/keine/kein. Kein відмінюється як неозначений артикль, а у множині - як присвійний займенник mein: keine (N), keiner (G), keinen (D), keine (A).

Артикль не ставиться у таких випадках:

 1. Якщо перед іменником стоїть займенник або кількісний числівник:
  meine Tasche, zwei Hefte, dieses Buch

 2. У множині, якщо в однині мав би стояти неозначений артикль:
  Ich sehe Kinder.

 3. У зверненнях:
  Kinder, hört zu!

 4. Якщо перед іменником стоїть означення в родовому відмінку (Genitiv):
  Annas Heft liegt auf dem Tisch.

 5. Якщо перед іменником стоїть кількісний числівник:
  Meine Wohnung hat drei Zimmer.

 6. Перед професіями, національностями та приналежністю до релігії або партії в іменному складному присудку:
  Sie ist Programmiererin. Er ist Deutsche.
  Але: якщо перед іменником стоїть прикметник, вживається неозначений артикль:
  Sie ist eine gute Lehrerin.

 7. Перед власними іменами:
  Johann Wolfgang Goethe ist ein großer deutscher Dichter.

 8. Перед іменниками, що означають речовини, та абстрактними іменниками:
  Ich trinke gern Tee. Überall herrscht Stille.

 9. У заголовках, оголошеннях.

 10. У сталих словосполученнях, прислів’ях, приказках:
  zu Hause, nach Hause, auf Schritt und Tritt, Wissen ist Macht.

 11. З музичними інструментами у словосполученні "грати на ...":
  Meine Schwester spielt Klavier.