Personalpronomen (Особовий займенник)


Особові займенники вказують на осіб, інших істот, предмети, явища і поняття (я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони).
Особові займенники розрізняються за

  • особами: ich, du, er, sie, es, wir, ihr, Sie, sie
  • числами: однина і множина
  • відмінками: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ.

В 3 особі однини особовий займенник може також вказувати на рід (чоловічий (maskulin), жіночий (feminin), середній (neutral).

Однина (Singular)

1 особа (die erste Person) – ich (я)
1 особа однини називає мовця

2 особа (die zweite Person) – du (ти)
2 особа однини називає того, до кого звертаються, до слухача або читача. Це зазвичай особа добре знайома, наприклад член сім'ї, друг або молода особа. Останнім часом форма "ти" стає все популярнішою серед колег.

3 особа (die dritte Person) – er, sie, es (він, вона, воно)
3 особа однини — це особа, або річ, про яку йде мова. При цьому особовий займенник виконує роль іменника і надає інформацію про рід.


Множина (Plural)

1 особа (die erste Person) – wir (ми)
1 особа множини позначає одночасно кілька осіб включно з мовцем.

2 особа (die zweite Person) – ihr (ви)
2 особа множини стосується багатьох слухачів, з якими мовець перебуває у нефомальних стосунках. Тобто звертання спрямоване до групи осіб, з якими мовець на "ти".

3 особа (die dritte Person) – sie (вони)
3 особа множини стосується осіб або людей, про яких йде мова. Тобто, якщо ми, наприклад, говоримо про 1 чоловіка, то кажемо "er" (він), а якщо про двох,чи більше - "sie" (вони).

3 особа (die dritte Person) — Sie (Ви — форма увіливості)
Форма увічливості завжди пишеться з великої літери і вживається тоді, коли звертаються до незнайомої особи. Також цю форму застосовують для увічливого одночасного звертання до однієї або більше осіб.

Відмінювання ненаголошених займенників

Singular Plural
Nominativ ich du er sie es wir ihr sie Sie
Genitiv meiner deiner seiner ihrer seiner unser euer ihrer Ihrer
Dativ mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen
Akkusativ mich dich ihn sie es uns euch sie Sie

Якщо є потреба в реченні поставити смисловий наголос на особу, то вживаємо наголошений займенник (зазвичай у розмовній мові).

Kennst du ihn? - Den kenne ich schon lange.
Hast du eine neue Lampe? - Die habe ich gestern gekauft.
Hast du mein Buch mit? - Das habe ich vergessen.

maskulin feminin neutral
Nominativ der die das
Dativ dem der dem
Akkusativ den die das


Функція
Meine alte Freundin hat gerade angerufen. Sie wohnt jetzt in Hamburg.
(ненаголошене продовження у тексті)

Meine alte Freundin hat gerade angerufen. Stell dir vor, die hat jetzt ein eigenes Haus.
(ненаголошене продовження у тексті)