Relativsatz (Відносне підрядне речення)


Відносні підрядні речення — це підрядні речення, які надають додаткову інформацію про іменник і відповідають на питання: який? який саме?

Прості речення: Das ist Manfred. Er wohnt im Nachbarhaus.
Відносне підрядне речення: Das ist Manfred, der im Nachbarhaus wohnt.

Отже, у цьому прикладі підрядне речення уточнює, що це саме той Манфред, який живе у сусідньому будинку, а не якийсь інший. Відносні підрядні речення з'єднуються з головним за допомогою відносних займенників (Relativpronomen) der (який), die (яка), das (яке).


Форми відносного займенника:

maskulin neutral feminin Plural
Nominativ der das die die
Genitiv dessen dessen deren deren
Dativ dem dem der denen
Akkusativ den das die die

Welche, welches, welcher, welche як альтернативу для der, die, das, die, die використовуємо для того, щоб уникнути подвоєння (die, die):

Das ist die Nachbarin, welche die Pflanzen in meiner Wohnung gießt.
(замість die die Pflanzen in meiner Wohnung gießt).

Декілька важливих фактів про структуру підрядних речень:

Hauptsatz* Relativsatz Fortsetzung des Hauptsatzes****
RP** Verb***
1. Ich suche einen Stuhl, der billig und bequem ist.
2. Der Stuhl, dessen Preis günstig ist, finde ich bequem
3. Der Stuhl, auf dem ich sitze, finde ich bequem.
4. Der Stuhl, den ich suche, soll billig und bequem sein.

*der Hauptsatz — головне речення
**RP (das Relativpronomen) — відносний займенник
***das Verb — дієслово
****Fortsetzung des Hauptsatzes — продовження головного речення

Відносне підрядне речення стоїть одразу після іменника, який воно позначає:

1. Відносний займенник узгоджується у роді та числі з іменником, на який він вказує.

Der Stuhl, den ich suche, soll billig und bequem sein.

2. У відмінку відносний займенник керується дієсловом з підрядного речення, наприклад: suchen + Akkusativ.

Der Stuhl, den ich suche, soll billig und bequem sein.

3. Якщо є вираз із прийменником (sitzen auf + Dativ), то прийменник стоїть перед відносним займенником.

Der Stuhl, auf dem ich sitze, finde ich bequem.

Пунктуація: Перед і після відносного підрядного речення ставимо кому.