КіноКава: Jutro idziemy do kinaTrzech przyjaciół zdaje maturę i stoi na progu dorosłości, a świat zdaje się otwierać przed nimi nieograniczone możliwości. Ich wielkie plany, marzenia zostają skonfrontowane z wybuchem wojny.

CZĘŚĆ I Matura

1. Proszę scharakteryzować bohaterów filmu, korzystając z poniższego słownictwa.

Imię:

Cechy charakteru:


Pozycja życiowa:
Słownictwo

Przymiotniki:

szczery otwarty pewny siebie zarozumiały beztroski
dowcipny inteligentny zamknięty w sobie naiwny uparty
thórzliwy gadatliwy lekkomyślny rozsądny szalony
skromny sprytny szlachetny śmiały chciwy
wyrozumiały życzliwy aktywny ambitny wrażliwy


Rzeczowniki:

altruista kobieciarz kłamca gaduła pedant
samochwała bohater zacofaniec tradycjonalista samolub
egoista bałaganiarz arogant galant hipokryta
mądrala naiwniak  pracuś ponurak wesołek
wyrozumiały życzliwy aktywny ambitny wrażliwy


2. Proszę obejrzeć jeszcze raz i uzupełnić brakujące słowa toastu.

Drodzy koledzy! Rodzice wmawiali nam, że czas szkoły, to najprzyjemniejszy ______ w życiu, ale akurat cieszę się, że tę rozkosz mamy __________. Rozchodzimy się w różne strony świata i musimy _______ sobie, że nie ________ umrzeć tej przyjaźni... Piotruś!... Pijemy za bijatykę, _________ i kradzież. Za oszustwo, żeby _______ śmierć, za bijatyka, żeby bić się za przyjaciela, za kradzież, żeby _______ kobiecie serce... I żebyśmy nigdy się nie ________...


CZĘŚĆ II Pierwsza miłość

Słownictwo

"zimna ryba" Serwus! przyciąg mobilizacyjny przepustka


CZĘŚĆ III Wojna. Wnioski

3. Jak się spodobał film? Proszę krótko zrecenzować go, odpowiadając na pytania.

  1. Czy koniec jest zaskakujący?
  2. Kto z bohaterów spodobał się najwięcej? Dlaczego?
  3. Co znaczy przyjaźń dla bohaterów?
  4. Co jest na pierwszym miejscu miłość czy przyjaźń?
  5. Co byłoby, gdyby główni bohaterzy przeżyli wojnę?
  6. Jaka osobliwość pokolenia wojny?
  7. Czy film jest aktualny w naszych czasach?
  8. Komu warto polecać ten film?
  9. Czy będzie pan/pani oglądać film w całości?