Як ми навчаємо іноземних мов


Іноземна мова у KI School — це ключ до порозуміння, інструмент для вирішення реальних ситуацій. Наші викладачі базують свої заняття на комунікативному методі. Один з головних прийомів цього методу — моделювання та відтворення ситуацій з реального життя на занятті. Важливою рисою цього методу є використання автентичних джерел: викладачі використовують для занять уривки з різноманітних фільмів, теле- та радіопередач, пісень, газетних чи інтернет-статей відповідною мовою.

Знання, розуміння і правильне застосування граматики під час комунікації залишається одним із пріорітетних завдань курсу. Засвоєння граматичних правил здійснюється через роботу в парах чи групах у формі письмових, усних завдань, зокрема інтерактивних ігор. Студенти мають змогу застосовувати набуті знання з граматики, висловлюючись на подані викладачем теми, або розігруючи певні ситуації.

Завдання викладача — через ефективне поєднання різноманітних вправ створити умови для невимушеного запам'ятовування нових слів та виразів, максимально доступно презентувати граматику і створити умови для практикування нових знань. На занятті викладач звертає особливу увагу на правильність мовлення студентів. Для забезпечення індивідуального підходу кількість учасників групи обмежена — до 8 осіб.

Чимале значення має атмосфера на занятті, оскільки позитивні емоції роблять навчання більш ефективним і допомагають долати мовний бар'єр.

На заміну традиційній “домашці” на курсі англійської мови використовуємо он-лайн платформу MyEnglishLab, яка не лише дозволяє робити завдання з Workbook у будь-якому місці у зручний для студентів час, але й бачити та відслідковувати власний прогрес.

У нашій школі можна користуватися бібліотекою, в якій є книги різних жанрів англійською, польською та німецькою мовами. Знаходиться вона у офісі 444 біля адміністратора.
Одна з полиць нашої бібліотеки відведена на «Bookcrossing». Тут можна взяти будь-яку книгу, взамін поділившись своєю.
Структура курсу загальної іноземної мови

Курс складається зі 50 занять, і поділяється на загальну (2 рази на тиждень) та комунікативну (1 раз на тиждень) практики.

Загальна практика

Студенти тренують навички сприймання на слух, правильного та плавного говоріння, читання та створення текстів різного типу. Протягом семестру є 10 письмових робіт.

Комунікативна практика

Увага студентів зосереджується на висловах, якими вони будуть користуватися у щоденних ситуаціях. Новий матеріал викладач подає інтерактивно, усі вправи максимально пов'язані з реальним життям. Виконання завдань проходить здебільшого у парах і групах, де студенти можуть випробувати свої знання мови у різних ролях та ситуаціях.